جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

ضوابط شرکت در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۹


ضوابط شرکت در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۹
همانطور كه می دانید، كنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۰۹ ، شرایطی را تعیین كرده كه تمام فدراسیون های عضو آن باید در لیگ برتر خود اعمال كنند. موارد مشروحه ذیل، حداقل شرایط موارد نیاز برای شركت در لیگ قهرمانان سال ۲۰۰۹ است، همچنین در برگیرنده اهداف نهایی لیگ های حرفه ای در كشورهای عضو است كه باید تا سال ۲۰۱۲ شرایط رسیدن به آن فراهم شود.این ضوابط به شرح ذیل است:
۱) سازمان
▪ تیم های شركت كننده در دسته برتر حداقل تا سال ۲۰۰۹ باید ۸ تیم باشد و در سال ۲۰۱۲ به ۱۲ تیم افزایش یابد.
▪ تعداد بازی های هر تیم در دسته برترحداقل تا سال ۲۰۰۹ باید ۲۱ بازی باشد كه تا سال ۲۰۱۲ به ۲۲ بازی افزایش می یابد.
▪ مدت زمان یك فصل كامل فوتبال (شامل لیگ، برگزاری جام ها و مسابقات پیش از فصل) تا سال ۲۰۱۲ باید ۱۰ ماه باشد.
▪ ساختار لیگ در دسته برتر باید مشخص شود.
▪ تا سال ۲۰۱۲ تعداد داوران بین المللی كه در لیگ قضاوت می كنند باید ۶ نفر باشد.
▪ تا سال ۲۰۱۲ تعداد كمك داوران بین المللی كه در لیگ قضاوت می كنند باید ۸ نفر باشد.
▪ لیگ دارای برنامه آموزشی برای داوران است.
▪ در مسابقات لیگ از یك نفر داور رسمی برای ارزیابی مسابقات استفاده می شود.
▪ لیگ دارای قوانین و مقررات خاص خود است.
▪ لیگ دارای قوانین و مقررات لازم برای تعیین وضعیت و انتقال بازیكنان است.
▪ لیگ دارای قوانین انضباطی است.
▪ لیگ دارای سیستم حقوقی است.
۲) استانداردهای فنی
▪ مجموع امتیازهای استاندارد فنی در طول مسابقات ۲۳ تیم برتر كشورهای عضو لحاظ می شود.
۳) شركت در مسابقات
▪ رعایت متوسط قیمت بلیت (تماشای بازیها نباید رایگان باشد)
▪ متوسط تماشاچی شركت كننده در هر مسابقه ۲۰۰ نفراست.
▪ تعداد شركت كنندگان در مسابقات از طریق سیستم های دقیق شمارش اعلام می شود.
۴) نظارت - ارزیابی
▪ دخالت دولت در برنامه های لیگ یا باشگاه ها وجود نداشته باشد.
▪ بازی های ثابت
▪ سازمان اداره كننده امور لیگ نهادی حقوقی است كه از سوی اتحادیه وظیفه اداره لیگ رابر عهده دارد .
▪ سازمان اداره كننده لیگ دارای ساختار مدیریتی برای كنترل مسابقات، بازاریابی، رسانه ها وامور مالی است.
▪ نمایندگان لیگ، نمایندگان اتحادیه فوتبال و مدیران برتر لیگ جزو افراد عالیرتبه تصمیم گیر هستند.
▪ موقعیت CEO به صورت تمام وقت است .
▪ لیگ دارای بخش حسابرس سود و زیان و ترازنامه مالی است.
▪ لیگ دارای حسابرس و بازرس است.
۵) بازاریابی و ارتقاء
▪ لیگ دارای سیستم متمركز بازاریابی برای بخش های مختلف مانند حقوق رسانه ها، اسپانسرهای مشخص و كالاهای تجاری است.
▪ لیگ دارای استراتژی های توسعه وگسترش است.
▪ ابزارهای انتشاراتی مانند راهنمای لیگ، برنامه مسابقات و وب سایت در دسترس است.
۶) ابعاد تجاری
▪ تمام سه بخش حقوق رسانه ها (حق پخش تلویزیونی ) ، اسپانسرهای مالی و كالاهای تجاری و منابع اصلی بودجه در لیگ وجود دارد.
۷) برگزاری بازی
▪ یك نفر به عنوان ناظر رسمی مسابقه در مسابقات لیگ تعیین می شود.
▪ بخشنامه های مختلف برای تماشاچیان،رسانه ها، بازیكنان، مقامات و VIP تهیه و تنظیم شده است.
▪ افسر امنیتی مسابقات تعیین شده است.
▪ لیگ دارای راهنمای امنیتی مكتوب است.
▪ لیگ دارای برنامه میزبانی و پذیرایی از مقامات VIP و اسپانسرهاست.
▪ لیگ دارای برنامه خدمت دوستداران و طرفداران ورزش در مسابقات است.
۸) رسانه ها
▪ لیگ دارای سیستم ثبت نام برای نمایندگان رسانه ها در مسابقات لیگ است.
▪ لیگ دارای بخش رسانه ها در دبیرخانه لیگ است.
▪ در هر باشگاه یك نفر به عنوان مسؤول رسانه ها فعالیت می كند.
▪ هر استادیوم دارای تریبون رسانه هاست
▪ هر استادیوم دارای اتاق كار برای رسانه هاست
▪ هر استادیوم دارای فضای كار و امكانات لازم برای پخش برنامه های تلویزیونی است.
▪ كنفرانس های پیش و بعد از مسابقه برگزار می شود.
▪ هر استادیوم دارای ناحیه مختلط در مسابقات است.
▪ گزارش مسابقه در بین رسانه ها توزیع می شود.
▪ لیگ اطلاعات مربوط به مسابقه را به طرفداران و دوستداران ورزش ارایه می دهد.
▪ غالباً در هر فصل مسابقات لیگ به صورت كامل از تلویزیون پخش می شود.تا سال ۲۰۱۲ باید حداقل ۵۰ درصد بازیهای لیگ به صورت زنده از تلویزیون پخش شود.
▪ اطلاعات مربوط به لیگ های محلی در روزنامه های هفتگی درج می شود.
▪ مجله های اصلی فوتبال حداقل سالی یكبار منتشر می شود.
۹) ورزشگاه ها
استادیوم های درجه A با حداقل ظرفیت ۵ هزار نفر می توانند برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مورد استفاده قرار گیرند.شرایط یك استادیوم درجه A به شرح زیر است:
▪ دارای زمین چمن مناسب با اندازه استاندارد فیفا باشد.
▪ دارای نورافكن های استاندارد كه قابلیت روشن كردن زمین را با حداقل روشنایی ۱۲۰۰ لوكس داشته باشد.
▪ جایگاه تماشاچیان دارای سقف باشد.
▪ جریان برق از قدرت و جریان كافی برخوردار باشد.
▪ دارای كابل كشی مناسب برای پخش مسابقات باشد.
▪ به طور جداگانه دارای رخت كن برای بازیكنان و داوران باشد.
▪ دارای اتاق كنترل دوپینگ باشد.
▪ دارای اتاق مراقبت های پزشكی باشد.
▪ دارای اتاق كنترل امنیت باشد.
▪ دارای جایگاه مشخص برای میهمانان ویژه باشد.
▪ دارای فضای كاری و امكانات مورد نیاز برای مطبوعات و عكاسان باشد.
▪ دارای اماكن كاری و امكانات مورد نیاز برای تلویزیون و رادیو باشد.
▪ دارای اماكن درآمد زا باشد (مانند كیوسك های فروش غذا)
▪ دارای امكانات پذیرایی و میزبانی و راحتی برای تماشاچیان باشد.
▪ از نظر مكانی ۳۰ دقیقه مسافت با مركز شهر داشته باشد و یا حداكثر ۱۰۰ كیلومتر
با فرودگاه اصلی كشور فاصله داشته باشد.
۱۰) باشگاه ها
▪ تعداد ورزشكارانی كه بر اساس قرار داد بازیكنان حرفه ای در برترین تیم هر باشگاه فعالیت می كنند تا سال ۲۰۰۹ باید ۱۶ نفر باشد كه در سال ۲۰۱۲ این تعداد به ۲۰ نفر افزایش می یابد.
▪ كلیه باشگاه ها دارای درآمدهایی همچون حق ورودیه، حق پخش رسانه ها، اسپانسرهای مالی، كالاهای تجاری، درآمد انتقال بازیكن و درآمدهای حاصل از لیگ هستند.
▪ كلیه باشگاه ها بر اساس قوانین ملی آن كشور به عنوان نهادهای تجاری شناخته می شوند.
▪ هیچ یك از باشگاه ها دارای بدهی معوقه نیستند.
▪ ارایه گزارش حسابرسی ضرر و زیان و سود آوری و همچنین تراز نامه مالی به سازمان اداره كننده لیگ انجام می شود.
▪ مالكیت انقطاعی باشگاه مجاز نیست.یعنی یك نهاد نمی تواند به طور همزمان مالكیت ۲ باشگاه را برعهده داشته باشد.
▪ مدیران و كاركنان یك باشگاه در هیچ باشگاه دیگر شاغل نبوده و در دارایی های هیچ باشگاه دیگر سهیم نیستند.
▪ كلیه باشگاه ها دارای برنامه توسعه فوتبال جوانان در باشگاهها یا سایر باشگاه های وابسته هستند.
▪ كلیه سرمربیان باشگاه ها دارای پروانه حرفه ای یا مدرك معادل آن كه به تأیید رسیده است هستند.
▪ كلیه باشگاه ها مدیران و كاركنان ذیصلاح را برای اداره امور مسابقات ، بازاریابی ، رسانه ها و امور مالی به كار می گیرند .
▪ كلیه باشگاه ها می توانند از استادیوم های خانگی كه دارای ظرفیت ۳۰۰۰ نفر می باشند استفاده كنند .
▪ كلیه باشگاه ها می توانند از سایت های تمرینی استفاده كنند .
▪ كلیه باشگاه ها همكاری های لازم را در جهت تحقق برنامه های محلی و منطقه ای شهر خود به عمل می آورند.
▪ كلیه باشگاه ها می توانند در زمینه های زیر از حمایت های دولتی بهره مند شوند : استفاده از استادیوم منطقه ، استفاده از سایت های
تمرینی ، فراهم نمودن شرایط لازم برای طرفداران باشگاه برای دسترسی به استادیوم.
● استاندارد فنی
یكی از ۱۰ موردی كه برای ارزیابی كشورهای عضو جهت شركت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مورد استفاده قرار می گیرد :
۱) سازمان
۲) استاندارد فنی
۳) شركت نمودن
۴) نظارت- ارزیابی
۵) بازاریابی - توسعه
۶) ابعاد تجاری
۷) برگزاری بازی
۸) رسانه ها،
۹) ورزشگاه ها
۱۰) باشگاه ها
● ساختار جدید مسابقات
۱) برترین باشگاه در مسابقات شركت می كند.
۲) تعداد باشگاه های شركت كننده از اتحادیه های عضو نباید یكسان باشد.
۳) اتحادیه های شركت كننده نه تنها بر اساس استانداردهای فنی انتخاب می شوند بلكه تساوی برنامه های لیگ و برنامه های بازاریابی نیز در این امر سهیم است .
۴) فراهم كردن موقعیت برای كشورهای عضو جهت شركت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا.
۵) مرحله اول حذفی مسابقات بر اساس برنامه پیش بینی شده برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باید بین ماه های فوریه تا جولای انجام شود .
۶) مرحله اول حذفی مسابقات در مناطق مشخص شده شرق و غرب آسیا برگزار می شود .
۷) مسابقات فینال در یك كشور بی طرف برگزار می شود .
● موارد فعالیت
الف) جلسه با اتحادیه عضو ( دبیر كل- شخص مسؤول در لیگ )
ب) جلسه با سازمان اداره كننده لیگ ( رییس اجرایی - مسؤول مسابقات )
ج) دیدار از حداقل ۲ مسابقه ( لیگ ملی و یا لیگ قهرمانیAFC ، جام AFC)
د) بازدید از ورزشگاه های كلاس A
هـ) ملاقات با باشگاه های معروف و پرطرفدار( مدیر عامل - مسؤول مسابقات )
و) بازدید از اماكن و مراكز تمرینی باشگاه های موفق و پرطرفدار ( در صورت وجود زمان كافی به هنگام بازدید از كشور ذیربط )
منبع : روزنامه ابرار ورزشی