پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

ابوجعفر سائب خاثر


جنسیت: مرد
نام پدر: شاء /یسار
تولد و وفات: ( ... - ۶۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و نوازنده
اصلاً ایرانی و پدرش از بردگان آزاد شده بنی‌لیث بود و به‌همین خاطر به لیثی معروف بود. ابتدا آواز را بدون ساز می‌خواند و ضرب آن را با چوبی که روی زمین می‌نواخت حفظ می‌کرد. بعدها عود آموخت. اول کسی که در مدینه عود ساخته و نواخته است. برای نخستین بار همراهی ساز را با آواز در میان اعراب معمول داشت. وی به خاطر صدای سنگینش به خاثر مشهور شد. وی تحت تأثیر نشیط و آهنگ‌های ایرانی او نخستین آهنگ عربی را به نام "ثقیل" با قواعد صحیح و میزان ملایم ابداع کرده است. این موسیقیدان استاد و بنام ایرانی در زمان نخستین خلفای بنی امیه می‌زیسته و در دستگاه معاویه و یزید راه یافته و برای آنان خوانندگی می‌کرده است. سائب شاگردان فراوانی را تربیت کرد و تربیت‌شدگان او و دیگر اساتید موسیقی ایرانی در کشورهای عربی آواز را بدون انحراف از اصول ایرانی آن در میان عرب رواج دادند و عده‌ای از خوانندگان معروف عرب مانند معبد و ابن‌سریج و عزهٔ‌المیلا نیز از شاگردان او بودند. سائب خاثر در جنگ علیه مسلم بن عقبه ، فرماندهٔ سپاه یزید ، در مدینه کشته شد.
منبع : مطالب ارسالی