سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۳۰ مه ۲۰۰۴ ـ نیویورک تایمز از خود انتقاد کرد: نباید ادعای عراقی های دور از وطن را بدون تحقیق و بررسی چاپ می کردیم


سی ام مه ۲۰۰۴ « دانیل اوکرنت » دبیر عمومی روزنامه قدیمی و پرفروش نیویورک تایمز در برنامه « انتقاد از خود » گفت که نیویورک تایمز در انتشار اظهارات یکطرفه عراقی های تبعیدی درباره وجود اسلحه کشتار جمعی در عراق خود را مقصر می داند و اعتراف می کند که کوتاهی شده بود . او گفت : این مطالب در آستانه حمله نظامی آمریکا به عراق منتشر شده بود که برخی از مخاطبان، ما را متهم کرده اند که با این مطالب راه را بر این حمله نظامی باز کرده بودیم. خبرنگاران ما اظهارات این عراقی های دور از وطن را بدون تحقیق از منابع دیگر به دبیران مربوط داده بودند و این دبیران اینک قبول کرده اند که جملات را به صورت « ادعا » ، « تردید » و « رفع مسئلیت از روزنامه » درنیاورده بودند که کاری مغایر حرفه روزنامه نگاری بود و ما اعتراف می کنیم که این بار دقت لازم را بکار نبرده بودیم و به ژورنالیسم حرفه ای که فنون و زبان خاص دارد و اصول مشخصی را دنبال می کند لطمه وارد شده است. ما اعتراف می کنیم که این تبعیدیان از جمله احمد چلبی اطلاعات نادرست داده بودند و ما با انتشار آنها اعتماد مخاطبان را متزلزل کرده ایم . ما به خبرنگاران تاکید کرده ایم به حرف کسانی که منافع دارند اعتماد نکنند ، مگر این که از چند منبع دیگر تایید شوند و دبیران تحریریه هم دقت بیشتر خواهند کرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز