پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

شیخ محمدابراهیم اسراری سبزواری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۹۱ -ح ۱۳۶۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی ، فقیه ، ریاضیدان ، شاعر
وی نوهٔ دختری حکیم سبزواری است. معقول را نزد جد مادری خود ، ملا محمدسبزواری ، و منقول را از علامه میرزا حسین سبزواری و ریاضیات و طب را از افتخار‌الحکماء اسماعیل تهرانی فرا گرفت. از آثارش: "اصول فقه" و شرح آن به نطم؛ "منظومهٔ حساب" ، و شرح آن؛ شرح "دعای کمیل" ، به عربی و فارسی؛ شرح "دعای سمات"؛ شرح "دعای ابی حمزه"؛ "دیوان" شعر فارسی ، حدود هشت هزار بیت ، در عرفان و اخلاق و مصائب.
منبع : مطالب ارسالی