چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

قاب آفتاب


قاب آفتاب
كاش بچگی
پرنمی كشید
از دلم
تا ستاره ها
كاش دوستی
سبز سبز بود
مثل یك درخت
تا همیشه
در بهار سبز
كاش هیچ وقت
زیر ابرهای تیره
دل نمی گرفت
كاش آفتاب زندگی
لای خرت و پرت ها
ته دلم
جا نمی گرفت
تو بگو چطور
آفتاب را
قاب كرده ای
تا همیشه
روی آسمان صاف و
آبی دلت

زرین رستمی وند
منبع : روزنامه ایران