شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

نصیحت مولانا


نصیحت مولانا
▪ گشاده دست باش، جاری باش و کمک کن (مثل رود)؛
▪ ‏باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)؛
▪ اگر کسی اشتباه کرد، آن را بپوشان (مثل شب)؛
▪ وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)؛
▪ متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)؛
▪ عفو داشته باش (مثل دریا)
▪ اگر می‌خواهی دیگران خوب باشند، خودت خوب باش (مثل‌آینه)
منبع : روزنامه اطلاعات