شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۳۱ اکتبر ۱۹۶۵ ــ باگ گذاری اطاق خواب الینور همسر روزولت رئیس جمهوری متوفای آمریکا!


۳۱ اکتبر ۱۹۶۵ ــ باگ گذاری اطاق خواب الینور همسر روزولت رئیس جمهوری متوفای آمریکا!
۳۱ اکتبر ۱۹۶۵ ، شایعه «باگ گذاری» اطاق خواب الینور همسر روزولت با «دستگاه شنود» در پی انتشار گزارشهای متعدد در این زمینه، تایید شد و یک مامور سابق اعتراف کرد که «طبق دستور!» این کار را می کرد.
وی گفت که دلیل آن را نمی دانست و تنها مامور اجرای دستور بود و در طول سفر هم اطاق الینور در هتل توسط او «باگ گذاری» می شد!.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز