دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


آشوب برای مهندسان: تئوری، کاربردها و کنترل


تاریخ نشر : ۸۴۰۶۱۹
تعداد صفحه : ۱۸۰
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۵۰۴-۰۳۴-۵
رده دیویی : ۶۲۰.۰۰۱۱۷۱
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : فارسی
قطع : رقعی
جلد : شومیز
محل نشر : تهران
نویسنده : کاپیتانیاک - توماش
مترجم : انصاری‌نو - مسعود
مترجم : اسعدی‌کردشولی - قاسم

هدف این کتاب تشریح ایده‌های جدید ریاضی در سیستم‌های دینامیکی غیر خطی است که در 7 فصل فراهم آمده است: در فصل نخست کتاب اختلاف بین سیستم‌های نوسانی خطی و غیر خطی بررسی شده است. فصل دوم به معرفی روش‌های اساسی در دینامیک غیر خطی، مانند تحلیل نقاط ثابت، خطی سازی، نگاشت پوانکاره، نماهای لیاپانوف و تحلیل طیفی اختصاص دارد. در فصل سوم سیستم‌های دینامیکی گسسته نسبت به زمان و ارتباط آن‌ها، سیستم‌های پیوسته‌ی زمانی بررسی شده در فصل چهارم به فراکنان‌ها و کاربردشان در دینامیک اشاره شده است. موضوع فصل پنجم گذار از رفتارهای پریودیک به آشوبی و فصل ششم مثال‌هایی از رفتار آشوبی در سیستم‌های دینامیکی و کاربرد مستقیم آن‌ها در دینامیک، شیمی، مهندسی عمران و دینامیک شاره‌ها است. در فصل هفتم ایده‌های مربوط به روش‌های کنترل آشوب، با استفاده و بدون استفاده از فیدبک و نیز هم زمان سازی آشوب عرضه شده است.