سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

میرزا یوسف اعتصام‌الملک (۱۲۵۳-۱۳۱۶ش.)


میرزا یوسف اعتصام‌الملک (۱۲۵۳-۱۳۱۶ش.)
زاده تبریز، مترجم زبان‌های عربی، ترکی استانبولی و فرانسوی، بنیانگذار دومین چاپخانه در تبریز، مدیر مجله ادبی - سیاسی و اخلاقی بهار.از جمله آثار او: فوائدالادب فی شرح اطواق الذهب كه در مصر به عنوان كتاب درسی تدریس می‌شد و ترجمه كتاب‌های: سفینه غواصه از ژول ورن، خدعه و عشق از شیللر، تیره بختان از ویكتور هوگو و سیاحتنامه فیثاغورس.
منبع : مطالب ارسال شده