چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

اسماعیل سیاه


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حکاک
حکاک و نگین‌تراش معروف دوره ناصری بود. از سال ۱۲۶۰ تا ۱۲۸۰ق به حکاکی و نگین‌تراشی اسن زمان اشتغال داشت. بهترین و زیباترین آثار نگین‌تراشی این زمان ، اثر دست این هنرمند است.
منبع : مطالب ارسالی