شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

۱۰مهر ۱۳۸۶ ــ ۲ اکتبر ــ توسعه طلبی ایتالیایی در قاره افریقا


دوم اکتبر سال ۱۹۳۵، درست ۶۵ سال پس از انتقال پایتخت ایتالیا به شهر رم و تکمیل تامین وحدت ایتالیا، این دولت که در صدد تجدید عظمت گذشته و توسعه قلمرو خود برآمده بود، کشور اتیوپی را مورد حمله نظامی قرار داد و روز بعد هواپیماهای ایتالیایی دو شهر اتیوپی را کوبیدند که ضمن آن ۱۷۰۰ تن کشته شدند. تانکهای ایتالیا هر روز ۸۰ کیلومتر در خاک اتیوپی و سرزمین مجاور آن سومالی پیشروی می کردند. در این میان امپراتور حبشه در انتظار باران بود تا پیشروی ایتالیاییها متوقف شود!.
دولت انگلستان که با پیشروی ایتالیا ، مستعمره خود ـ کنیا ـ را در مخاطره دید به جامعه ملل شکایت برد و دولت ایتالیا انگلستان را تهدید به مسدود کردن مدیترانه به روی کشتی های انگلیسی کرد. جامعه ملل ۱۷ روز بعد (۱۹ اکتبر) روزی که هواپیماهای ایتالیا کاخ امپراتور اتیوپی را بمباران می کردند تصمیم به تحریم اقتصادی ایتالیا گرفت و ....
منبع : به‌سوی نور