دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

مالکیت مهریه


مالکیت مهریه
مهریه من یک چشمه پرآب در باغ همسرم در شهریار است. این چشمه برای من درآمد اقتصادی نیز دارد اما حالا همسرم قصد فروختن باغش را دارد. در این صورت تکلیف مهریه من چه می شود
- چون چشمه موجود در باغ همسرتان از تاریخ ازدواج شما به عنوان مهریه در مالکیت شما درآمده و استقرار یافته است در صورتی که همسرتان درصدد فروش باغ خویش است می بایست هنگام تنظیم قرارداد فروش با خریدار این موضوع را نیز مورد توجه قرار داده و خریدار هنگام معامله آگاه و عالم به مالکیت شما نسبت به چشمه موجود در باغ مورد معامله باشد. به عبارت دیگر فروش باغ توسط همسرتان خللی به مالکیت شما نسبت به چشمه موجود در آن وارد نساخته و شما همچنان مالک چشمه هستید.

عباس شایگان
وکیل دادگستری
منبع : روزنامه ایران