یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا


دیدگاه روشن نسبت به هدف


دیدگاه روشن نسبت به هدف
تنها ویژگی مشترک بین تمامی رهبران این است که همگی آنها دیدگاه و بصیرتی روشن و هیجان‌انگیز نسبت به آینده دارند. این ویژگی را تنها رهبران می‌توانند داشته باشند. تنها یک رهبر می‌تواند به آینده بیندیشد و هر روز درباره آن برنامه‌ریزی کند. زمانی را برای تفکر در نظر بگیرید رهبران عالی و استثنائی، زمانی را صرف تفکر دقیق درباره تصویری که سازمان طی یک، سه و پنج سال آینده خواهد داشت می‌کنند. رهبران این توانائی را دارند که این دیدگاه و بصیرت را به دیگران منتقل کنند طوری‌که آنها آن را پذیرفته و در نهایت چنین برنامه و اهدافی را از آن خود بدانند.
● دیگران را تشویق کنید حداکثر تلاش خود را بکنند
دیدگاه نسبت به احتمالات آینده و آنچه می‌تواند باشد باعث برانگیخته شدن احساسات و ایجاد انگیزه در افراد می‌شود تا حداکثر تلاش خود را مبذول دارند. توصیف دقیق برنامه و هدف از لحاظ کمی و کیفی و با در نظر گرفتن ارزش‌ها و مأموریت سازمان، قدرت فوق‌العاده زیادی به آن می‌دهد. توصیف اهداف از لحاظ کمی یعنی پول و اعداد و ارقام مهم است اما تصمیم‌گیری و پایبندی به بهتر بودن در حوزه کاری خود، بسیار مؤثرتر و مهم‌تر محسوب می‌شود.
● اهمیت حفظ آرامش
یکی دیگر از عوامل موفقیت در رهبری، حفظ آرامش روحی است. در تحقیقی که در دانشکده علوم تجاری استنفورد صورت گرفت، ویژگی‌هائی که شرکت‌ها هنگام ارتقاء مدیریت عاملی در نظر می‌گیرند، بررسی شد. در این تحقیق مشخص شد دو ویژگی مهم برای موفقیت‌های بزرگ و ارتقاء عبارتند از توانائی کار گروهی و حفظ آرامش در موقعیت‌های سخت و دشوار. چون تمام کار در نهایت توسط گروه انجام می‌شود و بازده مدیر همان بازده گروه است، توانائی انتخاب درست اعضاء تیم، تعیین اهداف، تفویض مسئولیت‌ها و در نهایت به انجام رساندن کار، مهم‌ترین عامل موفقیت مدیران است. دومین ویژگی برای ارتقاء سریع، توانائی عملکرد خوب تحت فشار به‌خصوص در مواقع بروز بحران‌ها می‌باشد. حفظ آرامش در بحران به معنای صبر داشتن و کنترل خود در شرایط سخت و ناامیدکننده است.
● دیگران نظاره‌گر هستند
شخصیت و ویژگی‌های یک رهبر اغلب در شرایط و لحظات سخت، هنگامی‌که همه تجهات به او معطوف است مشخص می‌شود. همانطور که رودیارد لیپینگ می‌گوید: اگر هنگامی‌که همه افراد امید خود را از دست‌داده مشوش هستند و تقصیرها را بر گردن شما می‌اندازند، با حفظ آرامش و امیدواری به حرکت خود ادامه دهید، دنیا و آنچه در آن است از آن شما خواهد بود. وظیفه شما به‌عنوان یک رهبر، داشتن دیدگاهی روشن نسبت به هدف و حفظ آرامش و اطمینان به نفس در هنگام بروز بحران‌هاست و واقعیت این است که طبیعتاً در مسیر حرکت، بحران‌هائی به شکل اجتناب‌ناپذیر رخ خواهد داد.
●● چند توصیه عملی
در ادامه به دو اقدام عملی اشاره می‌شود که با استفاده از آنها می‌توانید مطالب بالا را در عمل پیاده کنید:
۱. برای سه تا پنج سال آینده برنامه‌ریزی کنید و دیدگاهی روشن نسبت به اهداف و ایده‌آل‌های خود داشته باشید. آینده چه ویژگی‌هائی دارد؟ برای تبدیل دیدگاه‌ها و ایده‌آل‌های آینده خود به واقعیت چه اقداماتی را هم اکنون می‌توانید انجام دهید؟
۲. از پیش با خود قرار بگذارید که صرف‌نظر از آنچه روی می‌دهد، شما آرامش و اطمینان به نفس خود را حفظ خواهید کرد و نگران یا خشمگین نخواهید شد.
در هنگام بروز بحران، نفسی عمیق خواهید کشید و به‌جای تمرکز بر مشکل، به راه‌حل فکر خواهید کرد.
نویسنده: Brian Tracy
منبع: اینترنت
منبع : ماهنامه پیام مدیر موفق