شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ای خدای ...


ای خدای ...
ای خدای محمد!
تو گفتی كه گنه‌كاران، با شفاعت و استغفار رسول، آمرزیده می‏شوند. ما عقب‏ماندگان از عصر ظهور پیامبر، چه كنیم اگر مصطفای‌ِ جاودانهٔ تاریخ، برای‌مان دست استغفار برنیاورد؟!
ای خدای مرتضی!
گردی از گام‌های فتوّت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشهٔ نامردی در جهان بخشكد.
ای خدای علی!
اگر خلق عالم، علی را می‏شناختند، دوستش می‏داشتند و اگر خلق عالم، علی را دوست می‏داشتند، جهنم آفریده نمی‏شد. حضورمان را در بهشتِ عشقِ علی جاودان بدار!
ای خدای فاطمه!
اگر دست آرمان زنان، به گرد گام‌های زهرا می‏رسید، جهان گلستان می‏شد، جهان را گلستان كن!
ای خدای مجتبی!
روح ما را به حلم، زیباترین فضیلت انسان بیارای تا چشمه‏ای از تشیع مجتبوی در ما ظهور كند!
ای خدای حسین!
ائمه معصوم، ابواب رحمت‏اند و كشتی نجات. ما را از بازترین باب و سریع‌ترین كشتی نجات، محروم مساز!
ای خدای سجاد!
چه بزرگی كه تو با وجود سجاد، دیگران را نیز بنده می‏شماری، عبادت‌شان را به حساب می‏آری و بر سرشان سایه خدایی می‏گستری!
ما هرچه بندگان بَدیم، تو خدای خوبی! به ما لیاقت بندگی‏ات را عنایت كن!
ای خدای باقر!
علم نیست آنچه در نزد مردمان است. علم، آن است كه مظهرش باقرالعلوم است. ما را
سنگ ریزه‏ای از سلسله جبال علوم باقری عنایت كن!
ای خدای صادق!
ما را چنان تفقهی* در دین عنایت كن كه سَره را از ناسره بازشناسیم و تحریف و انحراف و التقاط را از حقیقت محض، تمیز دهیم و شیعه راستین امام صادق باشیم.
ای خدای صابر!
ظرف صبوری و تحمل‌مان را وسعت بخش و جان‌های‌مان را برای پذیرش ابتلای خودت سرشار از رضایت و اشتیاق كن!
ای خدای علی‏بن موسی‏الرضا!
امام‌مان بی‏تردید شنوای سلام‌مان هست. ما را شنوای پاسخ ایشان قرار ده و ارتزاق‌مان را بر خوان سرشار از بركتش، مستدام و روزافزون كن!
ای خدای هادی!
آن‌گاه كه خورشید هدایت در محاق مظلومیت مستتر می‏شود، برای دریافت انوار ولایت، ما را چشم بصیرت، عنایت كن.
ای خدای حسن‏بن علی‏العسكری!
از زمان حضور آخرین امام حاضر، جهان همچنان تاوان بی‏لیاقتی خود را پس می‏دهد. به ما لیاقت دیدار فرزند عسكری را عنایت فرما!
ای خدای مهدی!
در جهان كیست كه ریزه‏خوار سفره امام نیست. چشمی عنایت كن كه ولی نعمت خویش را بازشناسیم!
ای خدای رمضان!
میهمانی تو دعوت به نخوردن و نخواستن است، دعوت به پرهیز و ستیز است. همچنان‌كه دوست داشتنت، دعوت به پذیرش بلا و ابتلا؛ به ما تفهیم كن كه تو جهان را چگونه نگاه می‏كنی!
ای خدای شب قدر!
شب قدر، بی‏تردید، مجرای نزول بركات توست.
ظرف وجودمان را برای پذیرش بركاتت وسعت ببخش!

* تفقّه: فهم علم.توانایی درک احکام دین را گویند.
منبع : ماهنامه موعود