سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

گرفتم کز غم من غم نداری


گرفتم کز غم من غم نداری    عفاک‌الله دروغی هم نداری
به بند عشوه پایم بسته می‌دار    کز این سرمایه باری کم نداری
به دشنامی که دشمن را بگویند    دلم در دوستی خرم نداری
برو کاندر ستمکاری چو عالم    نظیری در همه عالم نداری
مرا گویی چو زین دستی که هستی    چرا پای دلت محکم نداری
جواب راست چون دانی که تلخ است    لب شیرین چرا بر هم نداری
دلم در دست تست آخر مرا نیز    در این یک ماجرا محرم نداری
بدیدم گرچه درد انوری را    تویی مرهم تو هم مرهم نداری
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


سایت عصرایرانسایت الفخبرگزاری تسنیمسایت فراروسایت رویداد 24