چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت


چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت    نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت
این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند    انگور نه از بهر نبیدست به چرخشت
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده    حیران شدو بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که «کرا کشتی تا کشته شدی زار؟    تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟»
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس    تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مجله شبکهخبرگزاری ایرناروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناروزنامه جام جمروزنامه ایرانخبرگزاری فارسسایت تابناکخبرگزاری ایسناخبرگزاری برنا