یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

با من اندر گرفته‌ای کاری


با من اندر گرفته‌ای کاری    کان به عمری کند ستمکاری
راستی زشت می‌کنی با من    روی نیکو چنین کند آری
بعد از این هم بکش روا دارم    هیچ ممکن شود که یکباری
روزگارم گلی شکفت از تو    که به عمری چنان نهد خاری
گویمت بوسه‌ای مرا گویی    گفته‌اند این حدیث بسیاری
لیکن ار عشوه بایدت بدهم    نبود یاد کرد خرواری
بوسه در کار تو کنم چه شود    گر برآری به خنده‌ای کاری
چون رخانم سیاه خواهی کرد    سر دندان سپید کن باری
جان به دلال وصل تو دادم    گفتم این را بود خریداری
گفتم ار رایگانکم ندهی    بخرندت به تیز بازاری
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

سایت زومیتروزنامه آرمانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت شفقنا