دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
مجله ویستا

جمع خراباتیان سوز نفس کم کنید


جمع خراباتیان سوز نفس کم کنید    باده نهانی خورید بانگ جرس کم کنید
نیست جز از نیستی سیرت آزادگان    در ره آزادگان صحو و درس کم کنید
راه خرابات را جز به مژه نسپرید    مرکب طامات را زین هوس کم کنید
مجمع عشاق را قبله‌ی رخ یار بس    چون به نماز اندرید روی به پس کم کنید
قافله‌ی عاشقان راه ز جان رفته‌اند    گر ز وفا آگهید قصد فرس کم کنید
روی نبینیم ما دیدن سیمرغ را    نیست چو مرغی کنون ز آه و نفس کم کنید
گر نتوانید گفت مذهب شیران نر    در صف آزادگان عیب مگس کم کنیدهمچنین مشاهده کنید
سایت رویداد 24سایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادلسایت تابناکسایت شفقناروزنامه آرمان ملیسایت دیدارنیوزسایت آفتاب نیوزخبرگزاری برناسایت انتخاب