سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

ای باد صبحدم خبری ده ز یار من


ای باد صبحدم خبری ده ز یار من    کز هجر او شدست پژولیده کار من
او بود غمگسار من اندر همه جهان    او رفت و نیست جز غم او غمگسار من
بی‌کار نیستم که مرا عشق اوست کار    بی‌یار نیستم چو غمش هست یار من
هرگونه‌ای شمار گرفتم ز روز وصل    هرگز نبود فرقت او در شمار من
کو آن کسی که کرد شکایت ز روزگار    تا بنگرد به روز من و روزگار من
پرخون دل و کنار همی خوانم این غزل    بربود روزگار ترا از کنار من
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاین