دوشنبه, ۳ تیر, ۱۳۹۸ / 24 June, 2019
مجله ویستا

فهرست کنترل ارائه اسناد به بانک (۲)


  فهرست کنترلی که صادر کننده‌ای که یا اعتبار اسنادی سرو‌کار دارد
فهرست کنترل فوق‌الذکر نبايد به‌عنوان فهرست کنترلى جامع و کامل تلقى گردد بلکه فقط با نکات برجسته سرو کار دارد. اين فهرست کنترل براى صادرکننده‌اى که با اعتبار اسنادى سرو کار دارد بايد در مورد محموله‌هاى دريائى دربرگيرندهٔ اطلاعات زير باشد:
- نام و نشانى ذى‌نفع
- نوع اعتبار (قابل برگشت يا غير قابل برگشت)
- مبلغ اعتبار به دلار يا ارز خارجى ديگر
- تعيين آنکه اعتبار اسنادى براى يک يا چند نوبت حمل، اعتبار دارد
- تاريخ انقضاء اعتبار
- نام طرفى که برات به نام وى صادر مى‌گردد و اينکه برات به محض رويت قابل پرداخت است يا روش ديگر
- دستورهاى دقيق نمايانگر پرداخت در مقابل چه نوع اسناد مى‌باشد
- شرح مختصرى از کالاى تحت پوشش اعتبار (جزئيات زياد ممکن است باعث بروز اشتباه شده که تأخير به همراه خواهد داشت)
- شرح جزئيات حمل از جمله اگر حمل از کشتى به کشتى مجاز باشد، نام کشتى نيز بايد ثبت گردد و نيز آخرين تاريخ براى حمل
- شرايط قرارداد و حمل (يعنى تحويل در کارخانه، فوب يا سيف)
اعتبارات اسنادى بايد بيانگر اين باشند که تابع شرايط متحدالشکل کاربرد اعتبارات اسنادي، نشريهٔ شمارهٔ ۴۰۰ اتاق بازرگانى بين‌المللى هستند. اين مقررات يکنواخت يک کُد استاندارد براى اعمال اعتبار است که توسط اتاق بازرگانى بين‌المللى شکل گرفت و در اکتبر ۱۹۸۴ پيشنهاد شد.
فهرست کنترل زير بايد با دقت زياد توسط صادرکننده‌اى که با اعتبار اسنادى سر و کار دارد، اعمال گردد:
۱. آيا اعتبار توسط يک بانک تائيد شده است؟
۲. آيا مقدار اعلام شده درست است؟
۳. آيا حمل به دفعات مجاز يا خواسته شده است؟
۴. ايا اعتبار غيرقابل برگشت است؟
۵. آيا نام صادرکننده و واردکننده کامل و املاء آن صحيح است؟
۶. آيا حمل از کليهٔ بنادر ايران مجاز است، يا فقط از بندر قيد شده؟
۷. آيا نام بندر مقصد (قيد شده در پيشنهاد) با نام قيد شده در اعتبار اسنادى مطابقت دارد؟
۸. آيا مدارک زير مورد نياز هستند؟
- پروانهٔ صادرات
- پروانهٔ ورود
- گواهى مبادله
۹. آيا مبلغ اعتبار اسنادى مطابق پيشنهاد است؟ جنبه‌هاى زير بايد بررسى گردند:
- هزينه‌ٔ کالا به اضافهٔ عنصر شود
- حمل زمينى تا کشتى شامل بارگيرى و هزينه‌هاى نقل و انتقال در بندر بارگيرى يا هزينه‌هاى مشابه يا هزينه‌هاى حمل هوائي
- حمل - هزينهٔ حمل دريائى يا هوائي
- هزينهٔ تحويل کالا به شرکت حمل و نقل
- هزينه‌هاى کنسولي
- هزينهٔ بيمه
- نظارت يا هزينه‌هاى متفرقه
۱۰. اگر محموله روى عرشه حمل مى‌شود، آيا اعتبار، حمل روى عرشه را مجاز مى‌داند؟
۱۱. براى اطمينان از سازگاري، قرارداد بايد با اعتبار مقايسه شود.
۱۲. اگر کشتى چارتر شده است، آيا اعتبار اسنادي، بارنامهٔ چارتر را قابل قبول مى‌داند؟
۱۳. آيا صادرکننده مى‌تواند با خواسته‌هاى اعتبار اسنادى از بيمه در مقابل خطرهاى عنوان شده خود را انطباق دهد و اينکه آيا اعتبار، خواستار بيمه‌نامه است يا گواهى بيمه.
۱۴. آيا تاريخ انقضاء و تاريخ حمل، زمان کافى براى اطمينان بخشيدن به پرداخت ايجاد مى‌کند؟
۱۵. آيا اعتبار غيرقابل برگشت است؟
۱۶. آيا صادرکننده مى‌تواند مدارک اجرائى مربوطه زير را در تطابق با اعتبار اسنادى کسب نمايد؟
- بارنامه
- بارنامهٔ هوائي
- رسيد پست
- صورت حساب سياههٔ اقلام
- صورت حساب کنسولي
- گواهى مبداء
- بيمه‌نامه، گواهى بيمه
- گواهي
- گواهى کيفيت
- گواهى بهداشت
  دلایل تنظیم اسناد
سه خصيصه براى موفقيت در صادرات از ديدگاه تنظيم اسناد وجود دارد، يعنى کيفيت مديريت، کيفيت کارکنان و ارتباطات مؤثر.
مشترى خارجى همان برداشت را از جزئيات بازرگانى دارد که يک بازرگان خوب ايراني. از اين رو وى از دقت و توجه صادرکننده‌اى که نتواند اسناد را درست و با ترتيب صحيح ارائه نمايد متأثر خواهد گرديد. اسناد صادرات بايد درست و دقيق باشند. تنظيم اسناد به دلايل زير بايد صورت گيرد:
۱. براى ارائه شرح کامل و مشخص کالا از جمله ارزش آن و کليهٔ جزئيات مربوطه، به‌طورى که کالا را بتوان براى مقاصد گمرکى دقيقاً ارزيابى نمود.
۲. اسناد ممکن است براى وضع مقررات کنترل ارزي، يا محدوديت‌هاى مقدارى يا سهميه و نيز براى مقاصد آمارى مورد نياز باشند.
۳. خريدار، اسناد مربوطه را براى مقاصد شخصى خود بخواهد. (مثلاً براى دريافت کالا).
در سال‌هاى اخير تأخير در حمل و ارسال اسناد حمل و غيره به نسبت‌هاى جدى رسيده و باعث تأخير گسترده‌اى در ارسال کالا شده است. اين تأخيرها به دلايل بسيارى صورت گرفته که مى‌توان به‌صورت زير خلاصه نمود:
۱. آماده نبودن صورت حساب‌ها و صورت‌هاى عدل‌بندى در زمان ارسال محموله.
۲. تسليم بارنامه به وسيلهٔ سازنده و يا حمل‌کننده به شرکت‌هاى حمل و نقل و غيره در زمانى ديرتر.
۳. تأخير در آزادسازى بارنامه‌ها توسط شرکت‌هاى حمل.
۴. اشتباه در فراهم‌آورى بارنامه، گواهى‌هاى بيمه و غيره.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایسناروزنامه خراسانسایت الفخبرگزاری تسنیم