یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۸ / 17 November, 2019
مجله ویستا

روز


  منوچهر مطیعی تهرانی
امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید در خواب روز هر قدر روشن‌تر باشد بهتر است. بهترین روزها روز آدینه است و بعد از آدینه دوشنبه و پنجشنبه دیدن روز در خواب در شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد و بی‌تفاوت است مگر اینکه محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمی‌گیرد. مگر اینکه غیر‌طبیعی به نظر برسد به هر صورت دیدن روز در خواب نیکو است ولی اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به شب رسید. دیدن روز به حال غیر‌طبیعی نیز خوب نیست. مثلاً در خواب ببینید که هنگام روز ستارگان آسمان دیده می‌شوند، یا ماه و خورشید در کنار هم در آمده‌اند خوب نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه آرمان ملیسایت رویداد 24خبرگزاری فارسروزنامه آفتاب یزدروزنامه همدلی