یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

اگر به تحفه جانان هزار جان آری


اگر به تحفه جانان هزار جان آری    محقرست نشاید که بر زبان آری
حدیث جان بر جانان همین مثل باشد    که زر به کان بری و گل به بوستان آری
هنوز در دلت ای آفتاب رخ نگذشت    که سایه‌ای به سر یار مهربان آری
تو را چه غم که مرا در غمت نگیرد خواب    تو پادشاه کجا یاد پاسبان آری
ز حسن روی تو بر دین خلق می‌ترسم    که بدعتی که نبودست در جهان آری
کس از کناری در روی تو نگه نکند    که عاقبت نه به شوخیش در میان آری
ز چشم مست تو واجب کند که هشیاران    حذر کنند ولی تاختن نهان آری
جواب تلخ چه داری بگوی و باک مدار    که شهد محض بود چون تو بر دهان آری
و گر به خنده درآیی چه جای مرهم ریش    که ممکنست که در جسم مرده جان آری
یکی لطیفه ز من بشنو ای که در آفاق    سفر کنی و لطایف ز بحر و کان آری
گرت بدایع سعدی نباشد اندر بار    به پیش اهل و قرابت چه ارمغان آری

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


خبرگزاری ایسناروزنامه آرمان ملیسایت 55 آنلاینسایت زومیتروزنامه ایران