شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

مرا عشق نگارینم چو آتش در جگر بندد


مرا عشق نگارینم چو آتش در جگر بندد    به مژگان در همی دانم مرا عقد درر بندد
بیاید هر شبی هجران به بالینم فرو کوبد    بدان آید همی هر شب که چشمم بر سهر بندد
به یارم گفت وی را من که خواب من نبد ای جان    یقین دانم که گر گویم به رغم من تبر بندد
سحرگه صعب‌تر باشد مرا هجران آن دلبر    که جادو بندهای سخت در وقت سحر بندد
همی دانم من ای دلبر که هستم من غریب ایدر    ببینی محملم فردا شتربان بر شتر بندد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت زومیتروزنامه جام جمسایت مشرقسایت عصرایرانروزنامه آفتاب یزدسایت همشهری‌آنلاینروزنامه اعتمادسایت مجله شبکهروزنامه توسعه ایرانی