چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
مجله ویستا

ما مست شراب جان فزاییم


ما مست شراب جان فزاییم    سرخوش ز می گره گشاییم
در کنج شرابخانه گنجی است    ما طالب گنج کنجهاییم
آنها که هوای می ندارند    زنهار گمان مبر که ماییم
هر جا که صراحیی ز جامی است    گر جان طلبد درآ درآییم
تا حاصل ما ز می درآید    برداشته دست در دعاییم
تا ما گل روی دوست دیدیم    چون بلبل مست می سراییم
ما گوهر نور ذات پاکیم    روشن سخنی است می نماییم
ما صوفی صفه‌ی صفاییم
بی‌خود ز خودیم و از خداییم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری فارسسایت الفخبرگزاری اسپوتنیکسایت خبرآنلاینروزنامه تعادل