سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

سر نهاده بر قدم‌های بت چین نیستی


سر نهاده بر قدم‌های بت چین نیستی    ز آنک مسی در صفت خلخال زرین نیستی
راست گو جانا که امروز از چه پهلو خاستی    چیز دیگر گشته‌ای تو رنگ پیشین نیستی
در رخ جان رنگ او دیدم بپرسیدم از او    سر چنین کرد او که یعنی محرم این نیستی
دوش آمد خواجه‌ای بر در بگفتش عشق او    سیم و زر داری ولیکن مرد زرین نیستی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری اسپوتنیکروزنامه همشهریسایت رویداد 24خبرگزاری مهرسایت سخت‌افزارمگ