سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

آن خط عنبرین که چو آبش نبشته‌ای


آن خط عنبرین که چو آبش نبشته‌ای    مشک ختاست، گر چه صوابش نبشته‌ای
هر نامه‌ی جمال که در باب حسن تست    زان خط مشک رنگ جوابش نبشته‌ای
از دور چشم بد به رخت نامه‌ای نبشت    بر لب از « ان یکاد» جوابش نبشته‌ای
آورده‌ای به دیده‌ی من خط خون و مست    حکمت روان، اگر چه بر آتش نبشته‌ای
خود نام بوسه نیست درو، آنچه اصل بود    بگذاشتی، مگر بشتابش نبشته‌ای؟
سحرست گرد عارضت آن خط مشکبوی    چون سحر از آن به مشک و گلابش نبشته‌ای
راضی مشو که: بوسه زند هر کسی بر آن    آخر نه از برای ثوابش نبشته‌ای؟
در بست باز خط خوشت خواب اوحدی    گویی مگر ز بستن خوابش نبشته‌ای
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


خبرگزاری تسنیمسایت نامه نیوزخبرگزاری یورونیوزسایت خبرآنلاینروزنامه ابتکار