پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

حسن می‌نازد به رخسارت چه رخسارست این


حسن می‌نازد به رخسارت چه رخسارست این    فتنه می‌بارد ز رفتارت چه رفتارست این
بلبلان را جای گلزارست و عصمت کرده است    قدسیان را مرغ گلزارت چه گلزارست این
نقد جان آرند و دشنام از لب لعلت خرند    بس فریبنده است بازارت چه بازارست این
آن که می‌گردد به جرم دیدنت بسمل همان    می‌نماید میل دیدارت چه دیدارست این
با وجود این همه مردم کشیها هیچ‌کس    نیست ناراضی ز اطوارت چه اطوارست این
از دلم گفتم خبرداری شدی خندان که نه    محض اقار است انکارت چه انکارست این
محتشم با آن که مشتاقند خوبان شعر را    یار بیزار است ز اشعارت چه اشعارست این
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت خبرآنلاینسایت انتخابسایت دیپلماسی ایرانیسایت تابناکسایت رویداد 24