جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

مکن ای دوست غریبم سر سودای تو دارم


مکن ای دوست غریبم سر سودای تو دارم    من و بالای مناره که تمنای تو دارم
ز تو سرمست و خمارم خبر از خویش ندارم    سر خود نیز نخارم که تقاضای تو دارم
دل من روشن و مقبل ز چه شد با تو بگویم    که در این آینه دل رخ زیبای تو دارم
مکن ای دوست ملامت بنگر روز قیامت    همه موجم همه جوشم در دریای تو دارم
مشنو قول طبیبان که شکر زاید صفرا    به شکر داروی من کن چه که صفرای تو دارم
هله ای گنبد گردون بشنو قصه‌ام اکنون    که چو تو همره ماهم بر و پهنای تو دارم
بر دربان تو آیم ندهد راه و براند    خبرش نیست که پنهان چه تماشای تو دارم
ز درم راه نباشد ز سر بام و دریچه    ستر الله علینا چه علالای تو دارم
هله دربان عوان خو مدهم راه و سقط گو    چو دفم می زن بر رو دف و سرنای تو دارم
چو دف از سیلی مطرب هنرم بیش نماید    بزن و تجربه می کن همه هیهای تو دارم
هله زین پس نخروشم نکنم فتنه نجوشم    به دلم حکم کی دارد دل گویای تو دارم

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت فراروسایت انتخابسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایرناروزنامه اعتماد