دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

هم در این معنی


خبر یافت گردن‌کشی در عراق    که می‌گفت مسکینی از زیر طاق
تو هم بر دری هستی امیدوار    پس امید بر در نشینان برآر
نخواهی که باشد دلت دردمند    دل دردمندان برآور ز بند
پریشانی خاطر دادخواه    براندازد از مملکت پادشاه
تو خفته خنک در حرم نیمروز    غریب از برون گو به گرما بسوز
ستاننده داد آن کس خداست    که نتواند از پادشه دادخواست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت نامه نیوزروزنامه ایرانسایت آپاراتسایت خبرآنلاینسایت همشهری‌آنلاین