سه شنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۸ / 22 October, 2019
مجله ویستا

ای طور تو را جهان خریدار


ای طور تو را جهان خریدار    من جور تو را به جان خریدار
سوی تو که یوسف جهانی    رو کرده جهان خریدار
وصلت به خدا که رایگان است    هرچند خرد گران خریدار
تو ناز فروش اگر به سویت    صد گنج کند روان خریدار
گوئی همه دم برین دروبام    می‌بارد از آسمان خریدار
بسته است ره سرایت از بس    افتاده بر آستان خریدار
چون محتشم از متاع وصلم    ممنوع ولی همان خریدار

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیروزنامه همشهریروزنامه شهروندسایت ورزش سهسایت تابناک