پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

هر کو به راه عاشقی اندر فنا شود


هر کو به راه عاشقی اندر فنا شود    تا رنج وقت او همه اندر بلا شود
آری بدین مقام نیارد کسی رسید    تا همتش بریده ز هر دو سرا شود
راهیست بلعجب که درو چون قدم زنی    کمتر منازلش دهن اژدها شود
بی چون و بی چگونه رهی کاندر و قدم    گاهی زمین تیره و گاهی سما شود
در منزل نخستین مردم ز نام و ننگ    از روزگار مذهب و آیین جدا شود
هر کس نشان نیافت از این راه بر کران    آن مرد غرقه گشته به دریا کجا شود
در کوی آدمی نتوان جست راه دین    کاندر نسب عقیده‌ی مردم دو تا شود
زاندر که آمدی به همان بایدت شدن    پس جز به نیستی نسب تو خطا شود
صحرا مشو که عیب نهانست در جهان    ور عیب غیب گردد عاشق فنا شود
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لباس کیلویی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

خبرگزاری ایسناسایر منابعروزنامه همشهریروزنامه سازندگیروزنامه ایران