پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

سرو چمن پیش اعتدال تو پستست


سرو چمن پیش اعتدال تو پستست    روی تو بازار آفتاب شکستست
شمع فلک با هزار مشعل انجم    پیش وجودت چراغ باز نشستست
توبه کند مردم از گناه به شعبان    در رمضان نیز چشم‌های تو مستست
این همه زورآوری و مردی و شیری    مرد ندانم که از کمند تو جستست
این یکی از دوستان به تیغ تو کشتست    وان دگر از عاشقان به تیر تو خستست
دیده به دل می‌برد حکایت مجنون    دیده ندارد که دل به مهر نبستست
دست طلب داشتن ز دامن معشوق    پیش کسی گو کش اختیار به دستست
با چو تو روحانیی تعلق خاطر    هر که ندارد دواب نفس پرستست
منکر سعدی که ذوق عشق ندارد    نیشکرش در دهان تلخ کبستست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت خبر ورزشیسایت فراروخبرگزاری ایلناروزنامه خراسانسایت سخت‌افزارمگ