پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

حسن تو گر بر همین قرار بماند


حسن تو گر بر همین قرار بماند    قاعده‌ی عشق استوار بماند
از رخ تو گر بر این جمال بمانی    بس غزل تر که یادگار بماند
هر نفس از چرخ ماه را به تعجب    چشم در آن روی چون نگار بماند
بی‌تو مرا در کنارم ار بنمانی    خون دل و دیده در کنار بماند
از غم تو در دلم قرار نمانده‌ست    با غم تو در دلی قرار بماند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

روزنامه همشهریسایت اعتماد آنلاینسایت شفقناسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادل