چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

هرچه مرا روی تو به روی رساند


هرچه مرا روی تو به روی رساند    ناخوش و خوش‌دل به‌روی خوش بستاند
هست به رویت نیازم از همه رویی    گرچه همه محنتی به روی رساند
در غم تو سر همی ز پای ندانم    گر تو ندانی مدان خدای تو داند
رغم کسی را به خانه در چه نشینی    کاتش دل را به آب دیده نشاند
هجر تو بر من همی جهان بفروشد    گو مکن آخر جهان چنین بنماند
دامن من گر به دست عشق نگاریست    وصل چه دامن ز کار من بفشاند
رو که چنین خواهمت که تن زنی ای وصل    تا بکند هجر هر جفا که تواند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

انجام پروژه برنامه نویسی

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو