شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020

مجله ویستا

چاله


  منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله‌ای پدید آمده باشد نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می‌آید و این مشکلات بیشتر خانوادگی است تا اجتماعی و یا کسبی و شغلی. اگر چاله در اتاق یا در آشپزخانه بود به همسرتان مربوط می‌شود اگر چاله در راه بود گرفتاری و مشکلی است مربوط به فعالیت‌ها و مشغله عمومی بیننده خواب. اگر در محل کار بود مثل دکان، اداره یا کارخانه مشکلی است حرفه‌ای و شغلی. چنانچه ببینید تعداد زیادی چاله پدید آمده با توجه به آن چه گفته شد نشان دهنده بیم و هراسی است که بیننده خواب نسبت به آینده دارد. چنانچه خود را درون چاله مشاهده کنید به شدت درگیر گرفتاری خواهید شد و اگر بیرون از آن باشید در آستانه گرفتاری قرار خواهید گرفت. همان طور که بارها گفته شده بیم‌ها و امید‌های ما به صورت سمبل‌هائی که می‌شناسیم و یا خود معین کرده‌ایم ظاهر می‌شوند. پس اگر در عالم خواب چاله‌هائی پیش پای خود مشاهده کنید که از آن به آسانی بجهید و بگذرید خواب شما می‌گوید که مشکلات و سختی‌ها را پشت سر می‌نهید و به سلامت از آنها می‌‌گذرید. عبور از روی چاله و بیرون آمدن از آن خرج است و بسیار نیکو است. پر کردن چاله نیز رفع و دفع مشکلات است که خیر آن هم به خودتان بر می‌گردد و هم به دیگران می‌رسد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدروزنامه فرهیختگانروزنامه شهروندخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری ایلناسایت عصرایرانسایت الفسایت فرارو