جمعه, ۴ بهمن, ۱۳۹۸ / 24 January, 2020
مجله ویستا

سرو


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگی و سرفرازی است. هر چه سرو رفیع‌تر باشد رفعت جاه بیشتر است و سر فرازی افزون‌تر. اگر ببینید سرو هرس می‌کنید و در زمین می‌کارید کار مهمی انجام می‌دهید که موجب سرفرازی شما می‌شود و کاری را آغاز می‌کنید که فرجامی نیک دارد. در دو حالت دیدن سرو خوب نیست. اول اینکه آن قدر بلند و رفیع باشد که تا آسمان دوام یابد و نوک آن را نتوانید ببینید دیگر آن که سرو بار داشته باشد که می‌دانیم سرو از درختان بی‌بار است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیسایت نامه نیوزسایت انتخابسایت آفتاب نیوزخبرگزاری برناروزنامه جام جمخبرگزاری تسنیمروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه اعتمادسایت خبر ورزشی