سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
مجله ویستا

کامیون


  منوچهر مطیعی تهرانی
کامیون در خواب‌های ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی می‌تواند باشد. این تغییر در تعبیر و اختلاف در تشخیص این‌طور منظور می‌شود که کامیون به شما تعلق داشته باشد یا به دیگری یا کامیونی که ندانید به چه کسی تعلق دارد. تمام این اختلاف در تعبیر موقعی باید مورد اعتنا واقع شود که کامیون محور خواب بیننده خواب باشد در غیر این‌صورت کامیون نیز یکی از اجزا تشکیل‌دهنده خواب است که اثر کلی و تعئین‌کننده ندارد. اگر در خواب کامیونی باشد و شما احساس کنید که آن کامیون به شما تعلق دارد کامیون دوست و شریک و انبازی است که به او اتکا زیاد دارید و اثرش در زندگی روزانه شما است. اگر در عالم خواب درک شما چنین باشد که آن کامیون را قبلاً نداشتید و تازه به شما تعلق یافته چنین دوست و شریک مؤثری در زندگی شما پیدا می‌شود ولی اگر حس کنید که قبلاً هم آن را داشتید دوستی است از میان کسانی که می‌شناسید ولی به تأثیر او وقوف نداشته‌اید. اگر در بیداری کامیونی نداشته باشید و در خواب ببینید که کامیونی دارید که آن کامیون چرخ ندارد یا چرخ آن پنچر شده یا به هرعلتی باز‌مانده در استفاده از امکانات مشکلی برای شما پیش می‌آید یا خوتان غفلت می‌کنید که از کار باز‌می‌مانید. اگر کامیونی داشته باشید که در خواب آن را بفروشید دوستی را از دست می‌دهید که تعئین‌کننده می‌تواند باشد. اگر در خواب ببینید کامیونی داشته‌اید که آن را دزدیده‌اند و شما برای یافتن آن جستجو می‌کنید به شما خیانت می‌شود و بین شما و دوستتان جدائی می‌افکند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت آفتاب نیوزروزنامه دنیای اقتصادسایت خبرآنلاینروزنامه جام جمسایت دیدارنیوزسایر منابعروزنامه همدلیوبگردیروزنامه تعادلخبرگزاری مهر