پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

دلدار به طبع گشت رام آخر


دلدار به طبع گشت رام آخر    وین کار به صبر شد تمام آخر
آن کره‌ی سر کشیده‌ی توسن    بی‌رایض گشت خوش لگام آخر
وان مرغ رمیده وز قفس جسته    باز آمد چون دلم به دام آخر
هرکس که به صبر پای بفشارد    روزی برسد چو من به کام آخر
منشوری نیست دور محنت را    چون یابد دولت دوام آخر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پخش موکت عمده

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل