دوشنبه, ۳ تیر, ۱۳۹۸ / 24 June, 2019
مجله ویستا

ای تو نگار خانگی خانه درآ از این سفر


ای تو نگار خانگی خانه درآ از این سفر    پسته لعل برگشا تا نشود گران شکر
ساقی روح چون تویی کشتی نوح چون تویی    تا که تهیست ساغرم خون چه پرست این جگر
طعنه زند مرا ز کین رو صنمی دگر گزین    در دو جهان یکی بگو کو صنمی کجا دگر
آن قلمی که نقش کرد چونک بدید نقش تو    گفت که‌های گم شدم این ملکست یا بشر
جان و جهان چرا چنین عیب و ملامتم کنی    در دل من درآ ببین هر نفسی یکی حشر
عشق بگوید الصلا مایده دو صد بلا    خشک لبی و چشم تر مایده بین ز خشک و تر
چونک چشیدی این دو را جلوه شود بتی تو را    شهره یکی ستاره‌ای بنده او دو صد قمر
فاش بگو که شمس دین خاصبک و شه یقین    در تبریز همچو دین اوست نهان و مشتهر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانروزنامه دنیای اقتصادروزنامه سازندگیسایت خبرآنلاین