دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
مجله ویستا

بند ترکش یک زمان ای ترک زیبا باز کن


بند ترکش یک زمان ای ترک زیبا باز کن    با رهی یک دم بساز و خرمی را ساز کن
جامه‌ی جنگ از سر خود برکش و خوش طبع باش    خانه‌ی لهو و طرب را یک زمان در باز کن
چند گه در رزم شه پرواز کردی گرد خصم    گرد جام می کنون در بزم ما پرواز کن
یک زمان با عشق خود می خور و دلشاد زی    ترکی و مستی مکن چندان که خواهی ناز کن
ناز ترکان خوش بود چندان که در مستی شود    چون شوی مست و خراب آنگاه ناز آغاز کن
ناز و مستی دلبران بر عاشقان زیبا بود    ناز را با مستی اندر دلبری دمساز کن
گر شکار خویش خواهی کرد جمله‌ی خلق را    زلف را گه چون کمند و گه چو چنگ باز کن
مهر تو گردنکشان را صید تو کرد آنگهی    پادشه امروز گشتی در جهان آواز کن

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه تعادلسایت خبر ورزشیروزنامه رسالتخبرگزاری ایلناسایت زومیتخبرگزاری ایسناسایت خبرآنلاینسایت عصرایرانخبرگزاری اسپوتنیک