چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

جان جز پیش خود چمانه منه


جان جز پیش خود چمانه منه    طبع جز بر می مغانه منه
باده را تا به باغ شاید برد    آنچنان در شرابخانه منه
گر چه همرنگ نار دانه بود    نام او آب نار دانه منه
در هر آن خانه‌ای که می نبود    پای اندر چنان ستانه منه
تا بود باغ آسمان گردان    چشم بر روی آسمانه منه
روی جز بر جناح چنگ ممال    دست جو بر بر چغانه منه
گر نخواهی که در تو پیچد غم    رنج بر طبع شادمانه منه
بد و نیک زمانه گردانست    بر بد و نیک او بهانه منه
بخردان بر زمانه دل ننهند    پس تو دل نیز بر زمانه منه

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز