سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

گرفتم سر به پیمان درنیاری


گرفتم سر به پیمان درنیاری    سر جور و جفا باری چه داری
چو یاران گر به پیغامی نیرزم    به دشنامی چرا یادم نیاری
به غم باری دلم را شاد می‌دار    اگر عادت نداری غمگساری
من از وصلت فقع تا کی گشایم    چو تو نامم به یخ برمی‌نگاری
شمار از وصل تو کی برتوان داشت    تو کس را از شماری کی شماری
ترا گویم که به زین باید این کار    مرا گویی تو باری در چه کاری
تو داری دل که خواهد داد دادم    تویی یار از که خواهم خواست یاری
دل بی‌معنی تو کی گذارد    که این معنی به گوش اندر گذاری
ترا چه در میان غم انوری راست    تو بی‌معنی از این غم برکناری
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

رایگان آگهی کن، رایگان بفروش

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران