یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

هر که دیدم چونی از غم به فغانست که تو


هر که دیدم چونی از غم به فغانست که تو    یار غیری و فغان من از آن است که تو
همچو سوسن به زبان با همه کس در سخنی    وین خسان را همگی حمل بر آن است که تو
میدری غنچه صفت پرده‌ی ناموس ولی    بر من تنگ دل این نکته عیان است که تو
پاکدامانی از آلایش اغیار چو گل    لیک امید من خسته چنان است که تو
همچو نرگس کنی از کج نظران قطع نظر    زان که از همت صاحب نظران است که تو
گرو از صورت چین بردی و ما را ز پیت    دیده معنی از آن رو نگران است که تو
می‌روی وز صف سیمین بدنان هیچ بتی    محتشم را نه چنان آفت جان است که تو


همچنین مشاهده کنید
روزنامه فرهیختگانسایت فراروسایت مجله شبکهخبرگزاری فارسوبگردیسایت شفقناروزنامه رسالتسایت الفروزنامه ابتکارروزنامه تعادل