چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
مجله ویستا

نعل


  منوچهر مطیعی تهرانی
نعل، از قدیم‌ترین ایام، نشان روی‌آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسیاری از اقوام، نعل را به سر در خانه خود می‌کوبند و آن را خوش و خوب می‌دانند و نشان اقبال و بخت بیدار. در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه‌هائی نیز هست که چون از ما نیست در‌می‌گذریم و تعریف نمی‌کنیم. اگر نعل اسبی را در راه بیابید، شانس به شما روی می‌آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می‌روید.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاخبرگزاری یورونیوزسایت رویداد 24روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری ایلنا