دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

غیر ازو هر چه هست بازی بود


غیر ازو هر چه هست بازی بود    ما و من قصه‌ی مجازی بود
زود بگذر، که اصل ذات یکیست    وین صفت‌ها بهانه‌سازی بود
تو ز دستش بداده‌ای، ورنه    دوست در عین دلنوازی بود
نفس کافر ترا ازو ببرید    هر که او نفس کشت غازی بود
عشق خود با تو فاش می‌گوید    که: بما اول او نیازی بود
حدث از تست ورنه پیش از تو    همه روی زمین نمازی بود
اوحدی، گر شناختی خاموش!    کین حدیث از زبان‌درازی بود
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها


سایت انتخابسایت نامه نیوزخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگسایت دیپلماسی ایرانی