شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

فرچه


  منوچهر مطیعی تهرانی
فرچه در خواب‌های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می‌کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و کم اهمیت برای ما انجام می‌دهد مانند فروشنده بلیت اتوبوس، یا واکسی محله، یا متصدی پارکینگ که اتومبیل خود را در آنجا پارک می‌کنید و بالاخره خدمتکار خانه خودتان. فرچه ممکن نیست محور خواب قرار بگیرد ولی برای اینکه بدانید معرف چه چیز یا چه کسی است این مختصر نوشته شد. اگر فرچه‌ای در خواب دیدید باید رابطه آن را با عوامل دیگر تشکیل‌دهنده خواب بیابید و بعد در صدد تحلیل خواب خویش برآئید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه تعادلروزنامه همدلیوبگردیروزنامه خراسانروزنامه فرهیختگانروزنامه ابتکارخبرگزاری ایرناسایت دیدارنیوزروزنامه آرمان ملیسایت انتخاب