شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
سید جلال حسینیهواشناسیمحمود واعظیکتابدونالد ترامپقوه قضائیهیزدرضا اردکانیانبودجهسردار آزمون
مجله ویستا

گویند عقابی به در شهری برخاست


گویند عقابی به در شهری برخاست    وز بهر طمع پر به پرواز بیاراست
ناگه ز یکی گوشه ازین سخت کمانی    تیری ز قضای بد بگشاد برو راست
در بال عقاب آمد آن تیر جگردوز    وز ابر مرو را به سوی خاک فرو خواست
زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید    گفتا «ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست»

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه همدلیسایت اعتماد آنلاینروزنامه ایرانروزنامه شهروندروزنامه اعتمادسایت نامه نیوزروزنامه توسعه ایرانیوبگردیسایت ورزش سهروزنامه سازندگی