سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
مجله ویستا

دیگ


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیگ وسیله‌ای است برای پختن غذا که البته می‌دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد. دیگ در خواب‌های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می‌تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به اینکه امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می‌دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آنها است. برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد‌بانوی خانه و همسر بر نمی‌گردد بلکه به مادر اشاره می‌کند و یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد. مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا می‌کند که هرحالت آن تأویل خاصی دارد. اگر دیگ سوراخ‌شده‌ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار می‌شود ولی اگر احساس کردید که آن دیگ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان بیمار می‌شود. اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی می‌رسد ولی اگر غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان می‌رسد. ضربه‌زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف آن زن خانه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی می‌رسید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینروزنامه تعادلروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری مهرروزنامه آرمان ملیروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری صدا و سیماروزنامه توسعه ایرانی