دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
جاسوسیfatfقطرمالزیروسیهسودانشورای شهر تهرانانتخابات 98یمنپلیس
مجله ویستا

روبنده


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر زنی در خواب ببیند که روبنده دارد کاری در جهت حفظ حرمت زنانه خویش انجام می‌دهد. روبنده مرد و شوهری است متعصب و سختگیر که پاس خانواده را دارد. اگر ببینید که روبنده بسته‌اید شوهری آنچنان‌که گفته شد خواهید داشت. روبنده برای مردان در خواب خوب نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت خبر ورزشیخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه شهروندسایت زومیتخبرگزاری تسنیمسایر منابعروزنامه اعتمادخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت شفقنا