یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

ای نرگس تو فتنه و در فتنه خوابها


ای نرگس تو فتنه و در فتنه خوابها    زلف تو حلقه حلقه و در حلقه تابها
حوران جنت ار به کمالت نگه کنند    در رو کشند جمله ز شرمت نقابها
دست قضا چو نسخه‌ی خوبان همی نبشت    روی تو اصل بود و دگر انتخابها
گر پرتوی ز روی تو در عالم اوفتد    سر بر کند ز هر طرفی آفتابها
آخر زکوة این همه خوبی نه واجبست؟    منعت که می‌کند که نکردی ثوابها؟
فردا مگر گناه نباشد مرا به حشر    کامروز در فراق تو دیدم عذابها
من می‌کنم دعا و تو دشنام می‌دهی    آری، بر تو کم نبود این جوابها
از اشک دیده بر ورق روی چون زرم    گویی مگر به سیم کشیدند بابها
امشب چنان گریسته‌ام کاشک چشم من    همسایه را به خانه در افکند آبها
برخوان سینه از دل بریان نهاده‌ام    در رهگذار خیل خیالت کبابها
غیری در اشتیاق تو گر نامه‌ای نوشت    شاید که اوحدی بنویسد کتابها
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور صنعتی/TV/تلویزیون

سایت 55 آنلاینسایت همشهری‌آنلاینسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرروزنامه تعادل